www.eprace.edu.pl » cisco-ids-pix » Konfiguracja systemów ochrony dla sieci uczelnianej z wykorzystaniem urządzeń Cisco IDS i PIX

Konfiguracja systemów ochrony dla sieci uczelnianej z wykorzystaniem urządzeń Cisco IDS i PIX

W mojej pracy wykorzystałem urządzenia firmy Cisco, jako że jest to jedna z największych firm światowych zajmująca się sieciami komputerowymi. Wiele cenionych dużych firm opiera rozwiązania sieciowe o produkty i technologie firmy Cisco oraz bardzo duża część Internetu działa na jej urządzeniach.

Jej rozwiązania oraz konfiguracja jest mi bliska, ponieważ ukończyłem 4 semestry kursu Cisco CCNA. Poza tym są to urządzenia cenione oraz stabilne w swym działaniu o bardzo dużym potencjale (szczególnie jeśli chodzi o wydajność nawet przy dużej liczbie generowanego ruchu sieciowego). Także w środowisku naukowym jest poważana, ponieważ z wykorzystaniem jej urządzeń powstaje dużo prac naukowych. Bardzo ważny jest dla mnie też fakt naocznego sprawdzenia i przetestowania możliwości tych urządzeń w pracowni bezpieczeństwa komputerowego Cisco oraz możliwości obserwacji i analizy ich działania w rzeczywistym środowisku uczelnianym.

Nasunięte rozwiązania, koncepcje oraz analizy i wnioski chciałbym przedstawić w tym rozdziale.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Założenia projektowe


Sieć komputerowa uczelni


Podsumowanie rozdziału


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.