www.eprace.edu.pl » cisco-ids-pix » spis treści

Systemy ochrony sieci komputerowej z wykorzystaniem urządzeń Cisco IDS i PIX1. Wstęp2. Analiza zagrożeń dla sieci komputerowej

 2.1. Ataki rozpoznawcze

 2.2. Ataki dostępu

 2.3. Ataki blokowania usług

 2.4. Pozostałe ataki

 2.5. Podsumowanie rozdziału3. Porównanie systemów dedykowanych do ochrony sieci komputerowej

 3.1. Sprzętowe środki ochrony sieci komputerowej

 3.2. Sprzętowo-programowe rozwiązania dla ochrony przed zagrożeniami

 3.3. Kompleksowe systemy ochrony sieci komputerowej

 3.4. Podsumowanie rozdziału4. Konfiguracja systemów ochrony dla sieci uczelnianej z wykorzystaniem urządzeń Cisco IDS i PIX

 4.1. Założenia projektowe

 4.2. Sieć komputerowa uczelni

 4.3. Podsumowanie rozdziału5. Wyniki i wnioski6. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.